هشدار پليس در خصوص محل نصب دوربين هاي مداربسته
خواهشمند است فايل پيوست در خصوص هشدارهاي پليس مربوط به محل نصب دوربين هاي مداربسته را دانلود و اقدام لازم معمول فرمائيد.