مكاتبه اتاق اصناف ايران با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
خواهشمند است جهت اطلاع فايل پيوست را دانلود و مطالعه فرماييد.