نظارت بر حسن عملكرد رانندگان و ثبت نام آنها جهت دوگانه سوز
با سلام و عرض ادب: خواهشمند است فايل پيوست را دانلود، مطالعه و اقدام لازم معمول فرمائيد.با تشكر