رعايت بيش از پيش ضوابط انتظامي و بهداشتي
خواهشمند است فايل پيوست را دانلود، مطالعه و موارد مطروحه در خصوص رعايت بيش از پيش ضوابط انتظامي و بهداشتي در ايام شهادت سيد و سالار شهيدان حضرت ابا عبداله الحسين (ع)و ياران باوفاي ايشان مورد توجه قرار دهيد.