كارگاه هاي تخصصي پژوهش محور
با سلام احتراما با توجه به اعلام معاونت محترم پژوهشي مركز آموزش مديريت دولتي كشور به پيوست فرم زمان بندي و ثبت نام اولين دوره از كارگاه هاي تخصصي پژوهش محور، كه به صورت آنلاين برگزار مي گردد، جهت بهره برداري ارسال ميگردد. خواهشمند است در صورت تمايل فرم پيوست را دانلود واقدام لازم معمول فرمائيد.با تشكر