سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي
با سلام خواهشمند است، فايل پيوست در خصوص روند ثبت نام در سامانه سدف (سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي)را دانلود، مطالعه و در صورت نياز اقدام لازم معمول فرمائيد.با تشكر