اقدامات انجام شده در خصوص تخصيص سهميه سوخت به دفاتر پيك موتوري
با سلام خدمت همكاران محترم: در صورت تمايل مي توانيد فايل پيوست را دانلود، مطالعه و از آخرين اقدامات انجام شده توسط اتحاديه در خصوص تخصيص سهميه سوخت به دفاتر پيك موتوري مطلع گرديد.با تشكر