واحد هاي صنفي تحت پوشش فاقد گاز طبيعي
قابل توجه واحدهای صنفی تحت پوشش فاقد گاز طبیعی و متقاضی دریافت نفت سفید : خواهشمند است بخشنامه پيوست را دانلود، مطالعه و در صورت تمایل اقدام لازم معمول فرمائید. اتحادیه تاکسی تلفنی، آموزشگاه رانندگی و پیک موتوری شیراز