دهه شکوهمند فجر خجسته باد
از نهضت قاطعانه روح الله، شد دست ستمگران ز ایران کوتاه. با دست تهی و این همه پیروزی، لا حول و لا قوت الا بالله. دهه شکوهمند فجر خجسته باد