ثبت اطلاعات رانندگان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي
خواهشمند است تا تاريخ تعيين شده نسبت به ثبت اطلاعات رانندگان بيمه شده خود در سايت پارس ناوگان سربرگ مديريت قسمت ثبت اطلاعات راننده بيمه شده اقدام فرمائيد. در صورت هرگونه مشكل با شماره 07138316797 تماس حاصل فرماييد