تاكسي اينترنتي
با سلام خواهشمند است نامه پيوست را دانلود ، مطالعه و از امضاي هرگونه قرارداد بدون هماهنگي با اتاق اصناف ايران خود داري فرمائيد.با تشكر