دعوت به همکاری در شرکت تعاونی صنفی اتحادیه تاکسی تلفنی شیراز
شرکت تعاونی صنفی اتحادیه تاکسی تلفنی شیراز جهت تکمیل کادر پرسنل خود نیاز به یک نفر کارشناس IT با سوابق اجرایی مفید دارد . لذا از متقاضیان محترم جهت همکاری تقاضا می شود فرم استخدام پیوستی را دانلود و پس از تکمیل به همراه رزومه خود به آدرس ایمیل shiraz.navgan@gmail.com ارسال نمایند . تلفن تماس : 38390977