تشکیل جلسه مشترک در خصوص نحوه صدور و تمدید کارت اشتغال رانندگان صنفی و متولی آن
با سلام همکارن محترم ، خواهشمند است فرم پیوستی را دانلود و مطالعه فرمایید . با سپاس