جشنواره امتنان
با سلام خواهشمند است بخشنامه شماره 110/3/6811 مورخ 97/8/12 اتاق محترم اصناف مركز استان فارس را مطلاعه و در صورت تمايل اقدام لازم معمول فرماييد.