۱۳۹۶ يکشنبه ۲۸ آبان
 •  

  1396/02/20

  ...

 •   بیمه رانندگان

  1393/09/01

  همکارن محترم لطفا نامه های پیوست را که در خصوص تخصیص بیمه به رانندگان شاغل در بخش حمل ونقل درون شهری می باشد را جهت استحضار وهرگونه بهره برداری دانلود نمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/09/03

  قابل توجه همکاران محترم : لطفا نامه های اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی ومعاونت اول ریاست محترم جمهوری را جهت هرگونه بهره برداری دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اعلام امادگی اتاق اصناف ایران درخصوص نوسازی خودروهای فرسوده

  1393/09/10

  اتحادیه های محترم سراسر کشورلطفاًنامه اتاق اصناف ایران به ریاست ستاد سوخت کشور درخصوص اعلام آمادگی نوسازی خودروهای فرسوده را که پیوست می باشد جهت هرگونه اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   بخشنامه شماره 262/ک/93

  1393/10/15

  همکاران محترم لطفاًبخشنامه مهم پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به معاون اجرایی رئیس جمهور

  1393/10/28

  همکاران محترم لطفاًنامه اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی رئیس جمهور درخصوص مرجع قانونی صدورمجوز فعالیت ونظارت بر آژانس های تاکسی تلفنی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/11/02

  احتراماًبه پیوست تصویر نامه شماره 7/10/5797مورخ 93/10/16 اتاق اصناف ایران مستند به نامه شماره 117793مورخ 9/10/93 ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور درخصوص شروع مرحله جدید ابطال وجایگزینی کارت های سوخت خودروهای فعال در موسسات توریستی واتومبیل کرایه ارسال میگردد .لذا مستدعی است کلیه مکاتبات درمورد موسسات اتومبیل کرایه با ستا ...

 •   نامه معاونت اجرایی رئیس جمهوربه وزیر کشور

  1393/11/08

  همکاران محترم لطفا نامه پیوستی معاونت اجرایی ریاست جمهور به وزیر کشور در خصوص فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی را جهت اطلاع دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   بخشنامه

  1393/12/14

  همکاران محترم لطفاًبخشنامه پیوستی را دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به روسای محترم اتاق اصناف مراکز استان ها

  1394/03/21

  همکاران محترم خواهشمند است فایل پیوست در خصوص قانونی بودن فعالیت صنف اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی ها را دانلود ومطالعه فرمائید. ...

 •   نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست جمهوری

  1394/05/04

  نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست جمهوری درخصوص صنفی بودن فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی جهت هرگونه بهره برداری بپیوست سایت می باشد. ...

 •   پی نویس معاون اول رییس جمهور

  1394/07/28

  قابل توجه همکاران محترم خواهشمند است نامه پیوستی معاون اول ریاست محترم جمهوردر خصوص نقش واهمیت اتاق اصناف ایران رادانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به دکتر جهانگیری

  1394/07/30

  قابل توجه همکاران محترم لطفا نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران به معاون اول ریاست محترم جمهور را که به پیوست سایت می باشد دانلود ومطالعه فرمایید. ...

 •   نامه به آقاي فاضلي در خصوص مشكل با تاكسيراني و عدم شكايت خودسرانه اتحاديه ها به مراجع قضايي

  1394/08/07

  همكاران محترم لطفا فايل پيوستي را دانلود و مطالعه فرمائيد. ...

 •   تداوم پوشش بیمه ای رانندگان

  1395/11/10

  همکاران محترم خواهشمند است نامه اتاق اصناف ایران را مطالعه و فایل پیوستی را دانلود و اقدامات لازم معمول فرمایید . ...

 •   تاكسي اينترنتي

  1396/02/14

  با سلام خواهشمند است نامه پيوست را دانلود ، مطالعه و از امضاي هرگونه قرارداد بدون هماهنگي با اتاق اصناف ايران خود داري فرمائيد.با تشكر ...

 •   تاكسي اينترنتي

  1396/02/14

  با سلام خواهشمند است نامه پيوست را دانلود ،‌مطالعه و از امضاي هرگونه قرارداد بدون هماهنگي با اتاق اصناف ايران خودداري فرمائيد.باتشكر ...

 •   بيمه رانندگان

  1396/02/19

  با سلام خواهشمند است فايل پيوست را دانلود و مكاتبات انجام شده در خصوص بيمه رانندگان را مطالعه فرماييد.با تشكر ...

 •   انتصاب آقاي منصور حقاني به عنوان كارشناس مسئول اتاق اصناف ايران

  1396/02/20

  حكم انتصاب جناب آقاي منصور حقاني به عنوان كارشناس مسئول اتاق اصناف ايران به پيوست مي باشد. ...

 •   سامانه مكانيزه مؤسسات تاكسي تلفني

  1396/03/04

  خواهشمندست فايل پيوست ، در خصوص عدم بكارگيري و نصب هرگونه نرم افزار در اتحاديه هاي صنفي جهت آژانسهاي تاكسي تلفني را دانلود و مطالعه فرمائيد.با تشكر ...

 •   ثبت درخواست سوخت خودروهای دیزلی

  1396/05/24

  با سلام . همکاران محترم خواهشمند است نامه پیوستی اتاق اصناف ایران در خصوص ثبت اطلاعات خودروهای تحت پوشش اصناف را دانلود ، مطالعه و اقدامات لازم مبذول فرمایید . با تشکر ...

 •   آخرین مهلت ثبت و ویرایش اطلاعات درخواست کارت سوخت دیزلی

  1396/07/22

  با سلام همکاران محترم در صورت عدم ثبت درخواست کارت سوخت دیزلی خواهشمند است حداکثر ظرف مدت یک هفته آینده نسبت به ثبت و ویرایش اطلاعات در این سایت اقدام نمایید . با تشکر ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به جناب آقای دکتر امیر جعفرپور

  1396/08/17

  با سلام . نامه اتاق اصناف ایران به مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص تعیین تکلیف سوخت خودروهای دیزلی سراسر کشور بپیوست سایت می باشد . ...

مقام معظم رهبری دولت مجلس وزارت کشور


پارس ناوگان-اتحادیه کشوری آژانسهای تاکسی تلفنی و پیک موتوری