#

12 بهمن سالروز ورود تاريخ ساز حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي و آغاز دهه فجر گرامي باد.

12 بهمن سالروز ورود تاريخ ساز حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي و آغاز دهه فجر گرامي باد. 12 بهمن سالروز ورود تاريخ ساز حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي و آغاز دهه فجر گرامي باد.

دانلود فایل پیوست