#

ولادت با سعادت مولی الموحدین علی علیه السلام بر تمامی شیعیان جهان مبارک باد

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت بر عاشقانش مبارک باد . . .