#

حجاب من افتخار من

دعاي پيامبر نور و رحمت (ص) براي بانوان: پروردگارا، بانواني که خود را پوشیده نگه می دارند، مشمول رحمت و غفران خود بگردان. (مستدرک الوسایل، ج 3، ص 244)

دانلود فایل پیوست