۱۳۹۳ شنبه ۸ آذر
 •   نامه ستاد سوخت کشور

  1392/08/28

  قابل توجه اتحادیه های تحت پوشش سراسر کشور: همکاران محترم جهت مشاهده نامه رسیده شده از ستاد سوخت کشور فایل ضمیمه را دانلودکرده وتصاویر نامه رسیده را مشاهده فرمایید. ...

 •   نظر سنجی

  1392/10/16

  قابل توجه اتحادیه های تحت پوشش سراسرکشور :خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع ضمن مطالعه نامه نظر خود را به صورت مکتوب اعلام نمایید. ...

 •   مصاحبه با ریاست محترم اتحادیه صنف موسسات توریستی واتومبیل کرایه کشور

  1393/02/22

  در پی سوالات مطرح شده از شهرستان های کشور ریاست اتحادیه جناب آقای منصور حقانی در خصوص مشکلات پیش روی دفاتر آژانس های تاکسی تلفنی به مسائل مختلف پرداختند واظهار داشتند 1-در خصوص کارت های سوخت با کلاس آژانس اقداماتی با انگیزه ابطال وجایگزین کارت سوخت از طریق ستاد مدیریت سوخت کشور انجام گرفته است که متاسفانه به رغم گذشت ...

 •   بخشنامه مهم

  1393/03/24

  قابل توجه همکاران محترم:لطفاًبخشنامه مهم پیوستی را دانلود واقدامات لازم را معمول فرمایید ...

 •   نامه ستاد سوخت کشور درخصوص ساماندهی کارت های سوخت آژانس

  1393/03/26

  نامه رسیده شده از ستاد سوخت درخصوص ساماندهی کارت سوخت ...

 •   اطلاعیه مهم

  1393/04/02

  قابل توجه همکاران جهت ثبت کارت سوخت های ابطال شده(مسدودشده)در سایت پارس ناوگان از قسمت مدیریت سایت وبعدثبت راننده اقدام فرمائید. ...

 •   بخشنامه اتاق اصناف ایران

  1393/04/05

  قابل توجه همکاران محترم لطفاً بخشنامه مهم رسیده از اتاق اصناف ایران را دانلود کرده واقدامات لازم معمول فرمایید ...

 •   نامه اتاق اصناف ایران به ستاد سوخت کشوردرخصوص پیگیری کارت سوخت

  1393/05/15

  قابل توجه همکاران محترم: لطفا نامه پیوستی ارسال شده توسط اتاق اصناف ایران به ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشور درخصوص پیگیری وضعیت کارت سوخت را دانلود وملاحظه فرمایید. ...

 •   ارسال لیست بیمه به ستاد سوخت کشور

  1393/05/28

  قابل توجه همکاران محترم:آخرین لیست بیمه ارسالی رانندگان سراسر کشور(طبق نامه پیوست اتاق اصناف ایران) به ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور جهت اجرا ارسال گردیده همکاران عزیز جهت اطلاع نامه اتاق اصناف ایران را مطالعه فرمایید همچنین لازم است همکاران محترم ضمن ثبت اطلاعات بیمه رانندگان در این سایت تا پایان ساعت اداری هجدهم هرم ...

 •   رفع مسدودیت کارت های سوخت ابطال شده

  1393/06/17

  همکاران محترم لطفانامه پیوستی رسیده شده از اتاق اصناف ایران رادانلودو مطالعه فرمایید. ...

 •   انتصاب جناب آقای منصورحقانی به عنوان کارشناس مسئول اتاق اصناف ایران

  1393/07/07

  متن انتصاب جناب آقای منصور حقانی که از سوی اتاق اصناف ایران به عنوان کارشناس مسئول اتاق مذکور تعیین گردیده بشرح نامه پیوست می باشد. ...

 •   بیمه رانندگان

  1393/09/01

  همکارن محترم لطفا نامه های پیوست را که در خصوص تخصیص بیمه به رانندگان شاغل در بخش حمل ونقل درون شهری می باشد را جهت استحضار وهرگونه بهره برداری دانلود نمایید. ...

 •   بخشنامه مهم

  1393/09/03

  قابل توجه همکاران محترم: لطفا بخشنامه مهم پیوستی در خصوص ابطال وجایگزین کارت های سوخت خودروهای اسقاطی وفرسوده را جهت هرگونه بهره برداری دانلود نمایید. ...

 •   اطلاعیه

  1393/09/03

  قابل توجه همکاران محترم : لطفا نامه های اتاق اصناف ایران به معاونت اجرایی ومعاونت اول ریاست محترم جمهوری را جهت هرگونه بهره برداری دانلود ومطالعه فرمایید. ...

مقام معظم رهبری دولت مجلس وزارت کشور


پارس ناوگان-اتحادیه کشوری آژانسهای تاکسی تلفنی و پیک موتوری